Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T21:59:59+01:00
Dwumian – suma dwóch jednomianów. Dwumian jest rodzajem wielomianu.

przyklady
8+x
x^2+y^2
2x^2y^2-6

Jednomian – wyrażenie będące iloczynem liczby oraz zmiennych.

Liczbę stojącą przy zmiennej nazywa się współczynnikiem jednomianu. Jednomian nazywa się uporządkowanym, jeżeli pierwszym czynnikiem jest liczba, a kolejnymi zmienne występujące w porządku alfabetycznym (a jeśli są oznaczone jedną i tą samą literą z różnymi wskaźnikami, to w porządku zwiększenia wskaźnika).

np. 5x,4,23y
3 3 3
2009-11-30T22:01:00+01:00
Dwumian to suma dwóch jednomianów np. 8 + x
x(2) + y(2), że masz sume dwóch różnych rzeczy
1 1 1
2009-11-30T22:05:01+01:00
Dwumiany to wyrazenia algebraiczne,ktore skladaja sie z dwoch członów.
zgodnie z powyzszym np.(a+b) i (a-b) sa dwumianami,przy czym a i b moga byc liczbami,parametrami lub wyrazeniami zlozonymi.
przyklad; (4a-9b) - oba czlony dwumianu sa iloczynami,mianowicie 4*a (pierwszy czlon dwumianu) i 9*b (drugi czlon dwumianu).
przyklad2 ; (3(7x-5)-2y) - pierwszym czlonem jest wyrazenie 3(7x-5), a drugim - wyrazenie 2y.
3 5 3