Odpowiedzi

2009-11-30T22:04:28+01:00
Zatwierdzono ugodę na Sejmie Niemnym w 1717r. Rosja gwarantowała
trwałość ugody i niezmienność dotychczasowego ustroju Rzeczypospolitej.
August II miał zrezygnować z planów przeprowadzania reform. Sejm Niemny
zapoczątkowało okres uzależnienia naszego państwa od Rosji trwający
niemal cały XVIIIw. I takie były rzady Augusta II i początek zależności
Polski od Rosji

Rządy AgustaII

anarchia, zrywanie sejmów, brak reform, wtrącanie sie obcych państw w
sprawy Polskie traktat trzech czarnych orłów, ruina gospodarcza kraju,
upadek kultury, oświaty, i obyczajów. Myślę że ci cos pomogłam:)
6 3 6