Określ które ze zdań jest prawdziwe, a które fałszywe :
Każdą substancję można zidentyfikować znając jej właściwości.
Wszystkie metale mają dużą gęstość.
Wszystkie niemetale rozpuszczają się w wodzie.
Stopy metali mogą zawierać w swoim składzie również niemetale.
Do produkcji przewodów elektrycznych używa sie miedzi.
Niektóre metale niszczeją pod wpływem czynników atmosferycznych.
Mieszaniny substancji mogą zawierać więcej niż dwa składniki.
Przemianę chemiczną nazywa się inaczej reakcją chemiczną
Substancje powstające w wyniku reakcji chemicznej to substraty.

1

Odpowiedzi

2009-11-30T23:02:04+01:00
Każdą substancję można zidentyfikować znając jej właściwości. F
Wszystkie metale mają dużą gęstość. P
Wszystkie niemetale rozpuszczają się w wodzie. P
Stopy metali mogą zawierać w swoim składzie również niemetale. F
Do produkcji przewodów elektrycznych używa sie miedzi.P
Niektóre metale niszczeją pod wpływem czynników atmosferycznych. P
Mieszaniny substancji mogą zawierać więcej niż dwa składniki. P
Przemianę chemiczną nazywa się inaczej reakcją chemiczną P
Substancje powstające w wyniku reakcji chemicznej to substraty F
Niestety Twoje odpowiedzi są błędne