Odpowiedzi

2009-11-30T22:24:43+01:00
A₁=4*1+3=4+3=7
a₂=4*2+3=8+3=11
a₃=4*3+3=12+3=15
a₄=4*4+3=16+3=19
a₅=4*5+3=20+3=23
a₂₀=4*20+3=80+3=83
Sn=a₁+an/2 * n
S₂₀=7+80/2-20=87/2*20=43,5*20=870
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T22:29:08+01:00
An=4n+3
a1=4+3=7
a2=4*2+3=11
a3=4*3+3=15
a4=4*4+3=19
a5=4*5+3=23
S 20=(2a1+(n-1)*r*n)/2
S 20 tzn suma 20 pierwszych wyrazów ciagu
r=11-7=4
S 20= ((2*7 +19*4)/2)*20
S 20=((14+76)/2)*20
S 20=45*20=900
Suma wynosi 900.