1.Znajdz sume 3 liczb : przeciwnej do 2,5 ;odwrotnej do 2,5 ; bezwzglednej z 2,5

2.znajdz 3 liczby spełniajce warunek
1/3<x<2/3

3.Znajdz różnicę liczb 2,3 i 1,(3)

4predkosc swiatła wynosi 3 *10^5 km/s oblicz srednia odległosc ziemi od słonca jezeli swiatło pokonuje ja w czasie 8 min 20s

2

Odpowiedzi

2009-11-30T23:53:10+01:00
1.Znajdz sume 3 liczb : przeciwnej do 2,5 ;odwrotnej do 2,5 ; bezwzglednej z 2,5

-2,5 + 1/2,5 + I2,5I= 0,4

2.znajdz 3 liczby spełniajce warunek
1/3<x<2/3
0,3333...< x< 0,666...
x∈{0,4 ; 0,5; 0,6}

3.Znajdz różnicę liczb 2,3 i 1,(3)
2,3-1,(3)=2 i 3/10 - 1 i 1/3= 2 i 9/30 - 1 i 10/30= 29/30

4predkosc swiatła wynosi 3 *10^5 km/s oblicz srednia odległosc ziemi od słonca jezeli swiatło pokonuje ja w czasie 8 min 20s

v=3 *10^5 km/s
s=?
t=8 min 20s=500s

s=vt
s=3 *10^5 km/s*500s
s=1500*10^5 km
s=1,5*10^8 km
s=150 000 000 km
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T05:14:06+01:00
1.
liczba przeciwna do 2,5 to -2,5
liczba odwrotna do 2,5=25/10=5/2 to liczba 2/5
wartość bezwzgledna z 2,5 to |2,5|=2,5

suma tych liczb: -2,5 + 2/5 + 2,5 = 2/5 = 0,4

2.
⅓ < x < ⅔
rozszerzamy ułamki do mianownika 15

5/15 < x < 10/15
pomiędzy nimi znajduje się wiele liczb
Trzy z nich to np.:
6/15 = 2/5 =0,4
8/15
9/15 = 3/5 = 0,6


3.
2,3 =2 i 3/10
1,(3) = 1,333... = 1 ⅓
2,3 - 1,(3) = 2 i 3/10 - 1⅓ = 2 i 9/30 - 1 i 10/30= 1 i 39/30 - 1 i 10/30 = 29/30

4.
Dane:
v = 300 000 km/s
t = 8 min 20 s = 500 s

Szukane:
s=?

Wzór
s=v*t

Rozwiązanie:
s=300 000 km/s * 500 s = 150 000 000 km