W trójkącie równoramiennym rozwartokątnym o bokach długości 30cm, 30cm, 50cm poprowadzono wysokość z wierzchołka kąta ostrego. Jaka długość ma ta wysokość?

TU CHODZI O WYSOKOŚĆ POPROWADZONĄ Z WIERZCHOŁKA KĄTA OSTREGO A NIE ROZWARTEGO. a to jest róznica

1

Odpowiedzi

2009-11-30T23:07:30+01:00
Można to obliczyć z twierdzenia pitagorasa, wcześniej wiedząc że
wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta ostrego przedzieli bok na dwie równe połówki...

Więc:
a - ½ boku 30 cm = ½ * 30cm = 15cm <przyprostokątna>
b - wysokość <przyprostokątna>
c - bok 30cm <przeciwprostokątna>

z tw. pitagorasa.

a² + b² = c²
15² + b² = 30²
225 + b² = 900 / -225
b² = 675 / √
b = √675
Można jeszcze z tego wyciągnąć
b = 5√27

Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić.