Odpowiedzi

2009-11-30T22:27:17+01:00
Cp=ms*100%/mr
ms=cp*mr/100=15*800/100=120g
2009-11-30T22:27:21+01:00
Ms=?
mr=800g
Cp=15%

ms=Cp*mr/100%
ms=800g*15%/100%
ms=120g
2009-11-30T22:28:22+01:00
Cp = (ms/mr) *100 (%)
przekształcamy wzór:
ms = Cp*mr /100 (%)
ms = 15(%) * 800g /100(%) = 120g


Sprawdzamy z równania proporcji:
100g --- 15g
800g ----x
x = 800*15/100 = 120g

Bo to, ze roztwór jest 15-procentowy oznacza, że 100 jego gramach rozpuszczono 15g substancji.