Chłopiec, który poczatkowo siedział w nieruchomej łódce, wyskoczył z niej na brzeg z szybkością 2m/s. Masa łódki jest dwa razy większa od masy chłopca. Załóżmy, że można pominąć wprawienie w ruch również wody wokół łódki. Jaką szybkość uzyskała łódka? Z jakiej zasady korzystasz rozwiązując to zadanie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T22:53:48+01:00
Chłopiec, który poczatkowo siedział w nieruchomej łódce, wyskoczył z niej na brzeg z szybkością 2m/s. Masa łódki jest dwa razy większa od masy chłopca. Załóżmy, że można pominąć wprawienie w ruch również wody wokół łódki. Jaką szybkość uzyskała łódka? Z jakiej zasady korzystasz rozwiązując to zadanie?

m - masa chłopca
2m - masa łódki
v₁=2m/s -prędkość chłopca po wyskoczeniu
v₂=? - prędkość łódki po wyskoczeniu

Z zasady zachowania pędu:
pęd chłopca na łódce = pęd chłopca po wyskoczeniu + pęd łódki po wyskoczeniu

p=m*v więc skoro łódka się nie ruszała przed wyskoczeniem chłopca (prędkość równa 0) to pęd jest równy zero

0 = m*v₁ - 2m*v₂ minus pojawia się ponieważ łódka zaczyna poruszać się w przeciwnym kierunku

m*v₁ = 2m*v₂ | /m
v₁=2v₂
v₂=0,5*v₁
v₂=1m/s

2 5 2