Odpowiedzi

2009-11-30T23:16:51+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
- grabieżcze napady barbarzyńców

- gwałtowny niż demograficzny

- wojny, epidemie

- podczas licznych podróży, w tym i wypraw wojennych, na pograniczach cesarstwa przejmowały ich język, kulturę, obyczaje, a także osiągnięcia

- chłopi byli ubezwłasnowolnieni, utrudniło to przeprowadzanie efektywnej rekrutacji do wojska

- spadek wartości pieniądza

- spadek autorytetu i załamanie stabilności urzędu cesarza spowodowało walki wewnętrzne

-poza chrześcijaństwem, na terenie cesarstwa powstawały sekty, przez c dochodziło do konfliktów

- obalenie nieletniego cesarza Romulusa Augustulusa
52 4 52
2009-11-30T23:19:59+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
- kryzys w państwie
- najazdy wojsk barbarzyńskich
-wojny domowe
-atak Wandalów
-osłabienie sił wojskowych
-brak siły niewolniczej
-autorytet władzy cesarskiej upadał coraz niżej
-obalenie nieletniego cesarza Romulusa
-brak fundusze na rozwój państwa, i budowe silnej armii
-niedostatek taniej siły roboczej
-upadek rzemiosła i produkcji
71 4 71