Odpowiedzi

2009-12-01T03:45:00+01:00
Dane:
masa molowa Mg=24[g/mol]:
masa molowa O2= 2 x 16[g/mol]=32[g/mol]:
zapisuję równanie reakcji chemicznej:
2Mg +O2 = 2MgO :
obliczam stosunek masowy mMg/mO2= 24[g/mol]/ 16[g/mol]=24/16=3/2:
w reakcji wzięło udział: 48[g]Mg i 32[g] O2: jest to zgodne z prawem zachowania masy. Tak rozwiązywać Ci mogę wszystkie zadania z chemii, fizyki i matematyki. Proś o rozwiązanie zbigniew63.