Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-29T21:22:27+02:00
D- przekatna kwadratu
a- bok kwadratu
d=16√2
d=a√2
a√2=16√2
a=16
P=a²
P=16²
P=256cm²

P₁-pole trójkąta
P₁=¼P
P₁=¼*256
P₁=64

P₁=½*l*l
64=½l²
128=l²
l=8√2

l²+l²=(2r)²
128+128=4r²
256=4r²
r²=64
r=8

H²+r²=l²
H²+8²=128
H²=128-64
H²=64
H=8

V=⅓πr²H
V=⅓π*64*8=512π/3 cm³
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2009-05-29T21:31:10+02:00
D = 16√2 cm = a√2
a = 16cm
P = a² = 256cm²
P przekroju = 1/4 * 256 = 64cm²

przekrój osiowy jest trójkątem prostokątnym równoramiennym, czyli jego pole jest równe 1/2a²
1/2a² = 64
a² = 128
a = 8√2cm = r = H

V = 1/3πR²H
V = 1/3 * π * (8√2cm)² * 8√2cm = 1024√2π/3 cm ≈ 1511cm³
2009-05-29T21:41:52+02:00
Obliczamy pole kwadratu
d=a√2=16√2 d-przekątna
a=16 a-bok kwadratu
P=a²=256
obliczamy pole trójkąta
P=¼*256=64
obliczamy boki tego trójkąta
P=½b² b-przyprostokątna
64=½b² //*2 b√2-przeciwprostokątna
128=b²
b=8√2 b½b=16
obliczanie wysokości stożka
h=½b√2=8
obliczanie promienia
r=½b√2=8
obliczanie objętości stożka
V=⅓πr²8h=⅓π*8²*8=170⅔π [j³]