Reakcja egzoenergetyczna to:
a) reakcja magnezu z kwasem solnym
b)rozkład węglanu wapnia
c) otrzymywanie tlenku z nadmanganianu potasu
d)reakcja dwutlenku węgla z wodą
reakcja endoenergetyczna to:
a) rozpuszczanie chlorku sodu w wodzie
b) rozkładu tlenku rtęci
c) spalanie fosforu
d) reakcja sodu z woda

1

Odpowiedzi

2012-09-13T09:24:37+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Reakcja egzoenergetyczna to:

a) reakcja magnezu z kwasem solnym

 

Reakcja endoenergetyczna to:

b) rozkładu tlenku rtęci