Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T03:25:00+01:00
Dane:
V=200[cm-sześciennych]=0,2[dm-sześciennego]
Cm-stężenie molowe =0,5[mol/dm3]
Wzory:
Cm=n/V , gdzie n-liczba moli Na2S , V - objętość w [dm3],
obliczenia:
n=Cm x V , to n=0,2[dm3] x 0,5 [mol/dm3]=0,1[mola] Na2S:
obliczam masę molową Na2S:
M Na2S= 2 x 23[g/mol] + 1 x 32[g/mol]=78[g/mol]:
układam proporcję:
1[mol] Na2S - 78[g/mol]
0,1 mola Na2S - x [g]
rozwiązuję proporcję, mnożąc na krzyż:
otrzymuję:
x=7,8[g] Na2S:
tak mogę , rozwiązywać Ci wszystkie zadania z chemii, fizyki i matematyki. Proś o rozwiązanie zbigniew63.