Odpowiedzi

2009-12-01T01:55:48+01:00
Dane:
I=5 A
t=30 s
R= 20 om
Sz.: Q
--------------------
Q= U * I * t
U= I * R
wstawiamy za U
Q= I * R * I * t
Q = R * I^ * t
Q = 20 * 5^ * t
Q = 20 * 25 * 30
Q = 15 000
2009-12-01T02:11:13+01:00
Nie znam Twojej płci, ale pomogę Ci:
dane:
i=5[A]
t=30[s]
R- rezystancja, R=20[omów]
szukane:
Q=?
Skorzystaj, ze wzoru Joula- Lentza:
W=UIt
W=Q , tzn. Q=UIt:
z prawa Ohma: U=IR,
tzn. podstawiając , za U, otrzymujemy, wzór:
Q=I do kwadratu razy, R i razy t:
jednostka:
[Q]=[ A do kwadratu x om x s]=[A x V x s]=[J]-dżul
podstawiam do wzoru:
Q=5 do kwadratu x R x s = 25 x 20 x 30=15000[J]= 15[kJ]
odp. Ilość wydzielonej energii cieplnej, wynosi Q=15[kJ], a mogę to jeszcze preliczyć np. na kalorie . Rozwiązywał zbigniew63. napewno jest dobrze. Możesz prosić, o wszystkie zadania, z chemii, matematyki i fizyki. Pa!