W samolocie odrzutowym prędkość wlatującego powietrza wynosi v=220m/s, a prędkość wylatujących spalin u=450m/s.Oblicz siłę ciągu samolotu, jeżeli w czasie jednej sekundy przez samolot przelatuje M=25kg powietrza i następuje spalenie m=3kg paliwa.

1

Odpowiedzi

2009-12-01T14:02:11+01:00
W samolocie odrzutowym prędkość wlatującego powietrza wynosi v=220m/s, a prędkość wylatujących spalin u=450m/s.Oblicz siłę ciągu samolotu, jeżeli w czasie jednej sekundy przez samolot przelatuje M=25kg powietrza i następuje spalenie m=3kg paliwa.

Dane:
v = 220m/s
u = 450m/s
M = 25kg
m = 3kg
t = 1s

Szukane:
F = ?

Wzór
P1 = P2
P1 = M(u - v) + mu
F = m1a
a = v1/t
P1 = m1v1
v1 = P1/m1
a = P1/m1t
F = m1P1/m1t
F = P1/t
F = {M(u - v) + mu}/t [kg x m/s / s = kg x m/s² = N]

Rozwiązanie:
F = {25(450 - 220) + 3x450} / 1
F = 5750 +1350
F = 7100N

Odpowiedź:
Siła ciągu tego samolotu to 7100N.