Odpowiedzi

2009-12-01T06:39:44+01:00
Skonstruuj kąt ostry wiedząc,ze tgα = ¾
Rysujemy odcinek długości 4 jednostki (np. cm). Następnie rysujemy odcinek do niego prostopadły w jednym z końców o długości 3 jednostki (np. cm). α to kąt leżący naprzeciwko boku długości 3 (prościej mówiąc rysujemy trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 4 i 3, a kąt leżący naprzeciwko przyprostokątnej o długości 3 ma miarę α)

skonstruuj kąt ostry wiedząc,ze ctgα = 5/12
Rysujemy odcinek długości 5 jednostek (np. cm). Następnie rysujemy odcinek do niego prostopadły w jednym z końców o długości 12 jednostek (np. cm). α to kąt leżący naprzeciwko boku długości 12 (prościej mówiąc rysujemy trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 5 i 12, a kąt leżący naprzeciwko przyprostokątnej o długości 12 ma miarę α)
1 5 1