Odpowiedzi

2009-12-01T08:21:58+01:00
Ubodzy chłopi popadali powoli w długi z których nie mogli wyjść. Zwracali się wtedy do bogatszych warstw (Senatorowie, Latyfundyści, Kościół, monarcha, rycerz) z prośbą o pomoc. Otrzymywały ją w zamian musieli oddać ziemię. Formalnie należała do bogatego, ale chłop ją uprawiał i miał z niej zyski. W zamian za użytkowanie tej ziemi musieli wypełniać wobec feudała powinność.
Skarb państwa\królewski miał problemy z opłacaniem elity żołnierskiej w czasie pokoju i w czasie wojny. Władca, który formalnie był właścicielem całej ziemi w państwie. Oddawał elicie żołnierskiej ziemię na użytkowanie, w zamian owi mieli obowiązek wstawienia się na wyprawę zbrojną.
duże państwa (np. Rzym, Bizancjum, Chiny), które nie miały sprawnej administracji, musiały dokonywać podziału terytorium i oddawać je pod zarządzanie pewnych osób. Te osoby miały dużą swobodę w działalności na danej ziemi, ale musiał wykonywać zobowiązania wobec suwerena (opłaty, organizować obronę i wojsko zaczepne).

Mam nadzieję, że pomogłam:)