Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T09:15:25+01:00
"Rota" Marii Konopnickiej miała bardzo duże znaczenie dla Polaków , ponieważ powstała pod wpływem oburzenia prześladowaniami . Tekst "Roty" zachęca Polaków do walki z wrogiem, ale także w pewien sposób wskazuje jak powinien zachować się prawdziwy polak-patriota (nie powinien się poddawać nawet gsy jest już bardzo źle ). Hymn Marii Konopnickiej pokazuje nam także , że Polacy są narodem wierzącym w Boga i to do Niego "uciekają " się w ważnych i trudnych chwilach.
5 3 5
2009-12-01T09:58:49+01:00
W "Rocie " Marii Konopniekiej mamy ukazaną postać Polaka -Patrioty . . Maria Konopnicka (podmiot liryczny) wzywa nas Polaków do walki o lepsze jutro .Nawołuje do obrony własnej tożsamości przed antypolską działalnością władz zaborczych. Rota jast protestem przeciw germanizacji na ziemiach polskich pod zaborem pruskim .Przypomina nam że my to przecież "królewski szczep piastowy "i nie można zniszczyć naszego języka , ani tradycji. My Polacy -Patrioci będziemy bronić naszego ducha narodowego "do krei ostatniej " , twierdzą w tej walce będzie " każdy próg " czyli każdy polski dom,każda rodzina. Wiersz ma więc wymowę patriotyczną ale i kulturową .Istnieje bowiem więź między tradycją niepodległościową a wiarą chrześcijańską.Stąd też refren " Roty " "tak nam dopomóż Bóg". Rota oznacza przysięgę . Wiersz jest przysięgą jaką poetka składa Ojczyżnie w imieniu wszystkich Polaków i deklaracją miłości do Ojczyzny.
5 3 5