1. Rozwiąż nierówności a) | x- 4 | < 10 b) | 0,5 x + 2 |≥ 12. Rozwiąż metodą wyznacznikową układ równań (2x+2y=12
(7x-2y=3


4. Cenę kurtki obniżono o 10 % , a następnie po dwóch miesiącach nową cenę podniesiono o 15 % . Ile procent pierwotnej ceny stanowi obecna cena kurtki.


1

Odpowiedzi

2009-12-01T10:40:09+01:00
1.
a)|x-4|<10
x-4<10 i -x+4<10
x<10+4 i -x<10-4
x<14 i -x<6
x<14 i x>6
6<x<14

b) |0,5x+2|≥1
½x+2≥1 i -½x-2≥1 /×2
x+4≥2 i -x-4≥2
x≥-2 i -x≥6
x≥-2 i x≤-6
-6≥x≥-2

2.
(załącznik)

4.
x-> pierwotna cena kurtki
x-10%x+15%(x-10%x)=x-0,1x+0,15(x-0,1x)=0,9x+0,15×0,9x=0,9x+0,135x=1,035x=103,5%x

Odp: obecna cena kurtki wynosi 103,5% pierwotnej ceny.