Witam :) moglbym prosic o szybkie rozwiazanie tych zadan :)

zad 1
Jeśli x² < x to:
A. -1 < x < 0 B. x < 1 C. x < 0 ∨ x > 1 D. 0 < x < 1

zad2
Jaki wzór ma funkcja kwadratowa rosnaca w przedziale (-∞, -3) ?

zad3
Wierzchołki trójkata ABC leza na okregu i srodek O okregu lezy wewnatrz trójkata. Jesli kat ABO ma
miare 20°, to kat ACB ma miare :?
A. 70° B.40° C.20° D.10°

zad4
Wyznacz wartosc funkcji f(x)= -x²-4x+1 dla x=3√2-2

1

Odpowiedzi

2009-12-01T23:24:51+01:00
Zad 1
Jeśli x² < x to:
x(x-1)<0
x=0 v x=1
x∈(0,1)
zatem D


zad2
Jaki wzór ma funkcja kwadratowa rosnaca w przedziale (-∞, -3) ?
y=-(x+3)²
zad3
Wierzchołki trójkata ABC leza na okregu i srodek O okregu lezy wewnatrz trójkata. Jesli kat ABO ma
miare 20°, to kat ACB ma miare :?
∢ABO=∢BAO=20°
∢AOB=140°
∢ACB=1/2*140°=70° zatem A

zad4
Wyznacz wartosc funkcji f(x)= -x²-4x+1 dla x=3√2-2
f(3√2-2)= -(3√2-2)²-4(3√2-2)+1=-18+12√3-4-12√3+8+1=-13