Grupa kolarzy znajduje się w odległości 180 km od mety, do której zbliża się ze stałą prędkością równą 45 km/h. Napisz wzór funkcji opisującej odległość kolarzy od mety w zależności od czasu jazdy. Narysuj wykres tej funkcji.

2

Odpowiedzi

2009-12-01T09:50:16+01:00
2009-12-01T09:58:53+01:00
Wychodzimy z wzoru na prędkość: V=s/t
s=Vt
y=45x ,y---droga w km ,x----czas w godzinach ,x należy do przedziału (0,4>
rysujesz układ współrzędnych gdzie na osi x zaznaczasz czas ,na osi y drogę, wykresem jest odcinek (początek ma w punkcie (0,0) a koniec w punkcie (4,45)