Oblicz masę:
a) 2 dm³ tlenu odmierzonego w warunkach normalnych
b) 0,2 kilomola kwasu siarkowego (VI)
c) 6 moli azotu cząsteczkowego

a ponadto
Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 234 gram siarczku sodu w 6 dm³ roztworu

1

Odpowiedzi

2012-09-07T14:19:38+02:00

Zadanie 1.

 

a)

 

22.4dm³ ------ 32g

2dm³      ------ x ≈ 2,86g

 

b)

 

         1mol  ------ 98g

0.2*10³mol  ------ y = 19600g

 

c)

 

1mol ----- 28g

6mol ----- z = 168g

 

 

Zadanie 2.

 

Nie wiadomo jaki to jest roztwór - przyjmijmy, że w roztworze wodnym.

 

V=6dm³

 

MNa₂S=78g/mol

m=234g

 

n=234g/78g/mol=3mol

 

Cm = 3mol/6dm³ = 0.5mol/dm³

 

Odp.: Stężenie molowe wynosi 0.5mol/dm³

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)