Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T10:14:14+01:00
A)
Se 1s² 2s² 2p6 3s² 3p 4s² 3d¹⁰ 4p⁴
Se [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p⁴

b)
3KOH + CrBr₃ ----> 3KBr + Cr (OH)₃
3K⁺ + 3OH⁻ + Cr³⁺ + 3Br⁻ ----> 3K⁺ + Br³⁻ + Cr(OH)₃ (osad)
Cr³⁺ + 3OH⁻ ---> Cr(OH)₃ (osad)

Ba(OH)₂ + 2HNO₃ ---> Ba (NO₃)₂ + 2H₂O
Ba²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + 2NO₃⁻ ----> Ba²⁺ + 2NO₃⁻ + 2H₂O
2H⁺ + 2OH⁻ ---> 2H₂O