W stosowanych przed laty wagach używano odważników o masie 10 g oraz 100 g przesuwanych po dwóch ramionach. Schemat takiej wagi przedstawia rysunek. Oś obrotu znajduje się dokładnie w środku ciężkości belki (zaznaczonym kropką).
Oblicz, jaką masę zamocowano w punkcie X.
Schemat przedstawiam w załączniku.

1

Odpowiedzi

2009-12-01T13:48:45+01:00
Dane:
m1 = 100g
m2 = 10g
r1 = 30cm
r2 = 45cm
r3 = 20cm

Szukane
m3 = ?

Wzór
F3r3 = F1r1 + F2r2
F = mg
m3r3 = m1r1 + m2r2
m3 = m1r1+m2r2 / r3 [g x cm / cm = kg]

Rozwiązanie:
m3 = (100x30 + 10x45) / 20
m3 = 3450 / 20
m3 = 172,5g

Odpowiedź:
W punkcie X zamocowano masę 172,5g.