Odpowiedzi

2009-12-01T11:53:26+01:00
F(x) = x² - 2x - 3
p= -b/2a
p=2/2= 1

delta = b²- 4ac
delta = 4 + 12 = 16
√delta = 4

q= -√delta/ 4a
q= -4/4 = -1

x₁= -b-√delta/2a
x₁= 2-4/2= -2/2= -1

x₂= -b+√delta/2a
x₂= -2+4/2= 2/2= 1

a)
x₁= -1
x₂= 1

b)
funkcja maleje w przedziale (-nieskończoność, -1>
funkcja rośnie w przedziale (-1, + nieskończoność)

Funkcja osiąga wartość najmniejsza dla x=1 i wynosi ona -1

c)
f(-2) = 5
f(1,5) = 3.75