1). Uporządkuj banki według warunków oferowanych klientowi:
Bank A: kapitalizacja tygodniowa, r = 4,96%
Bank B: kapitalizacja ciągła r = 4,95%

2) do banku wpłacano systematycznie na początku każdego półrocza kwotę 100zł, przy kapitalizacji kwartalnej i r =8%. Jaki był stan konta po 4 latach?

1

Odpowiedzi

2009-05-30T00:23:54+02:00