1.Elektryczny czajnik ogrzewa 2 l wody w czasie 10 minut od temperatury 20°C do temperatury wrzenia.Napięcie zasilania wynosi 220 V.Zakładając,że cały cieplny przepływ energi zachodzi tylkko między spiralą grzejnika a wodą,wyznacz natężenie prądu w spirali oraz jego moc.(ciepło właściwe wody Cw≈4200)
2.Jak połączyć trzy jednakowe oporniki o oporze 6 ohm każdy.aby otrzymać opory układów(opór zastępczy)równy:
a)Rc=4ohm
b)Rc=9ohm
Narysuj odpowiednie schematy i wykonaj obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T18:34:47+01:00
1.energia = pracy prądu
m=2 l=2 kg
t₂=100
Q=Cw*m*(t₂-t₁)

t=10min= 600 s
W=P*t

Q=W
P=W/t

P=U*J
J=W/(U*t)
2.
a)
Dwa szeregowo a do nich ten trzeci równolegle
Rc1=[(R+R)*R]/(R+R+R)
b)
dwa równolegle i do tego szeregowo ten trzeci
Rc2=[R*R/(R+R)]+R