Ma byc dobrze zrobione a nie byle jak daje 110 pkt


Napisz symbol pierwiastka, który zawiera w jądrze:
a) 9 protonów i 10 neutronów
b) 26 protonów i 28 neutronów


2. Odszukaj w układzie okresowym pierwiastki o symbolach: Cu, Cl, Mg i określ dla nich:
a) wartość liczby atomowej
b) wartość liczby masowej
c) liczbę protonów
d) liczbę elektronów
e) ładunek jądra
f) liczbę neutronów


3. Oblicz masę cząsteczkową chlorku sodu NaCl , siarczanu(VI) glinu Al2(SO4)3


4.
Znane są dwa izotopy bromu: 79Br i 81Br. Oblicz zawartość procentową
dwóch izotopów bromu w mieszaninie, jeżeli wiadomo, że średnia masa
atomowa tego pierwiastka wynosi 79,9 u.


5. Określ rodzaj
wiązania chemicznego występującego w substancjach o podanych wzorach
sumarycznych. Przedstaw mechanizm powstawania tych wiązań.
O2, NaF, NH3


6. Ułóż równania:
a) rozpadu α uranu-238
b) rozpadu β- aktynu-227


i jedno zadanie z takich dwóch


7.
Wyjaśnij na czym polega zjawisko promieniotwórczości naturalnej. Podaj
przykłady zastosowania promieniotwórczości w medycynie i przemyśle.


8. Wyjaśnij zależność między budową atomu, właściwościami pierwiastka a położeniem
w układzie okresowym.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T20:32:02+01:00
1.
a) F
b)Fe (decyduje liczba protonów)

2.Cu
a) 29
b)64
c)29
d)29
e)29+
f)35

Cl
a) 17
b)35,5
c)17
d)17
e)17+
f)18,19

Mg
a) 12
b)24
c)12
d)12
e)12+
f)13

3. NaCl= 23+35,5=58,5
Al2(SO4)3=6*26+3*32+12*16=156+96+28=280

4
x-zawartość 79
y-zawartość 81
x+y=1
y=1-x
x*79+y*81=79,9
79x+ 81(1-x) = 79,9
79x +81 – 81x =79,9
2x=1,1
X=0,55=>55%
Y=0,45=>45%
Jest 55% izotopu 79 i 45% izotopu 81

5.
O2- wiązanie kowalencyjne- uwspólnienie elektronów
NaF- jonowe- Na oddaje elektron który przyjmuje F i przyciągają się jony Na+ i F-
NH3- kowalencyjne spolaryzowane, uwspólnienie elektronów ale pierwiastek bardziej elektroujemny przyciąga je mocniej

6.

238 234 4
U -> Th + He
92 90 2


227 227
Ac -> Th + e- + V
89 90

Poprzesuwały się liczby masowa i ataomowe przy atomach :/
Ale mam nadzieje że dojdziesz która jest do czego, bo są pisane po kolei