Prędkość łodzi wyznaczona na jeziorze wynosi V1-3m/s. Prędkość prądu w rzecze V2-1m/s. Jak należy skierować łódź ( pod jakim kątem do brzegu ) aby osiągnęła ona punkt na drugim brzegu leżący na linii prostopadłej do brzegu i przechodzącej przez punkt startu. Oblicz czas na przepłynięcie rzeki o szerokości d-100 m

1

Odpowiedzi

2009-12-04T11:57:48+01:00
Prędkość łodzi wyznaczona na jeziorze wynosi V1-3m/s. Prędkość prądu w rzecze V2-1m/s. Jak należy skierować łódź ( pod jakim kątem do brzegu ) aby osiągnęła ona punkt na drugim brzegu leżący na linii prostopadłej do brzegu i przechodzącej przez punkt startu. Oblicz czas na przepłynięcie rzeki o szerokości d-100 m

V1-3m/s
V2-1m/s
α=?
α=90⁰+β
sinβ=1/3
β≈19,5⁰
α=109,5⁰
należy skierować łódź pod kątem 109,5⁰ do brzegu

d=100m
v wyp=√3²-1²
v wyp=√8=2√2 m/s≈2,83 m/s

d=vt
t=d/v
t=100m/(2√2 m/s)
t=50√2/2 s
t=25√2 s
t≈35,36 s czas na przepłynięcie rzeki
1 5 1