Odpowiedzi

2009-12-01T16:00:33+01:00
Powstanie styczniowe
-Przyczyny
Cheć odzyskania niepodległości przez Polskę
osłabienie Rosji w wojnie Krymskiej
Nadzieje na sukces po zjednoczneiu Włoch
Działalność ogranizacji konspiracyjnych
Przymusowy pobór do wojska Rosyjskiego
-Przebieg
Powstanie konsiracyjnego rządu Narodowego i dyktatura Romualda Traugutta
Dzaiłania tylko Partyzanckie i rotacja dużej ilości mieszakańców
-Skutki
Aresztowanie i zsyłaka na Sybir ok.40 tyś.Polaków
Wzniesienie nazwy Królestwo Polskie na Kraj Przywiślański
Reatyfikacja szkolnictwa
Konfiskata majątków
Uwłaszcznie chłopów

I wojna światowa-Powstaje Komunizm,upadek niektórych monarchi,powstają nowe państwa
Rewolucja Październikowa w Rosji
-Przyczyny
Zacofanie gospodarcze Rosji
Klęska armii Rosyjskie na froncie wschodnim
Kryzys zaufania społeczństwa wobec władzy carskiej
Rozwój ruchów rewolucyjnych w Rosji
-Przebieg
Wybuch rewolucji w stolicy Rosji Piotrogrodzie
Abdykacja Cara Mikołaja II
Powstanie 2 rządów-burżuazyjnego i komunistycznego
Lenin obejmuje władzę
Trwa wojna domowa-aresztowanie lidera bolszowickiego-Trucka
Zamach stanu z 24 na 25 października
Zdobycie placu zamkowego i siedziby rządu tymczasowgo
-Skutki
Powołanie nowego rządu
Nacjonalizacja zakonów i dóbr ziemskich
Przyjęcie kalendarza gregoriańskiego

II wojna światowa-powstają 2 super mocarstwa