Gwizdek o częstotliwości 600 Hz porusza się po okręgu o promieniowaniu 1 m z szybkością kątową 15 rad/s.ile wynosi najwyższa i najniższa częstotliwośc dźwięku odbieranego przez nieruchomego obserwatora znajdującego się w dużej odległości(w porównaniu z promieniem okręgu) od środka okręgu?

1

Odpowiedzi

2009-12-03T15:42:59+01:00
Tutaj trzeba skorzystać z efektu doplera, ale najpierw obliczyć prędkość gwizdka.

ω = 15 rad/s

v = ω*r = 15 rad/s * 1m = 15m/s

1.Wzór na efekt doplera, gdy gwizdek będzie "zbliżał się do nas" w punkcie gdy osiągnie max cząstotliwość (v powietrza = 340m/s)

f = fźródła × v powietrza ÷ (v powietrza - v gwizdka)
f = 600 × 340/(340-15) ≈ 627,7 Hz

2.Wzór na efekt doplera, gdy gwizdek będzie "oddalał się do nas" w punkcie gdy osiągnie min cząstotliwość (v powietrza = 340m/s)

f = fźródła × v powietrza ÷ (v powietrza + v gwizdka)
f = 600 × 340/(340+15) ≈ 574,7 Hz
7 4 7