Odpowiedzi

2009-12-01T14:47:08+01:00
1. Posiadanie odrębnego statusu prawnego.
2. Prawo do herbu swojego ludu.
3. Prawo do noszenia broni.
4. Posiadanie ziemi.
5. Nienaruszalność majątku.
6. Poświęcanie się służbie duchownej lub wojskowej.

Najlepszym królem Polski w XVII wieku był Zygmunt III Waza, ponieważ rządził mocarstwem i w czasie swojego ziemskiego życia prowadzone wojny z państwami zakańczały się sukcesem, a te państwa były trudnymi wrogami. Jest najlepszy, gdyż był takim królem, któremu wystawiono pomnik w Warszawie.