Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-31T14:35:52+02:00
DANE:
k=1m
α=40°
OBL V i Pc
ROZWIAZANIE patrz alacznik:
r=kcosα
h=ksinα
V=1/3πr²h=1/3πk³cos²α*sinα
Pc=πr²+πrk=πk²cos²α+πk²cosα*sinα=πk²(cos²α+cosα*sinα)

Podstawiam dane liczbowe
V=1/3πcos²40*sin40≈cos²40*sin40=0,37720cm³
Pc=π(cos²α+cosα*sinα)=3,14(0,58682408+0,64278)=3,863cm²

Pozdrawiam