Odpowiedzi

2009-12-01T14:38:44+01:00
Tales z Miletu uważany jest za ojca astronomii i matematyki. Żył w VI w. p. n. e. Do jego najważniejszych odkryć należy wykazanie, że średnica dzieli koło na połowę oraz sformułowanie zasady proporcjonalności odcinków (dzięki tym ustaleniom obliczał wysokość piramid na podstawie długości ich cienia). Zaś dzięki obserwacjom astronomicznym udało mu się przewidzieć zaćmienie Słońca w 585 r. p. n. e. Filozof uważał, że "wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa".
1 1 1
2009-12-01T15:17:57+01:00
Był filozofem, matematykiem, fizykiem, astronomem, inżynierem, politykiem, podróżnikiem i kupcem starożytnej Grecji, zaliczany do "siedmiu mędrców". Uznawany jest za twórcę podstaw nauki i filozofii europejskiej oraz jednego z pierwszych filozofów. Żył w czasach Solona, wybitnego prawodawcy ateńskiego. Zaliczany do szkoły jońskiej. Jego uczniem był Anaksymander. Bertrand Russell był zdania, że "zachodnia filozofia zaczyna się od Talesa".
To on prawdopodobnie zaobserwował zjawisko elektrostatyczne polegające na tym, że magnetyt oraz potarty bursztyn mają własności przyciągania skrawków pewnych materiałów. On również opisał pierwszy znany magnes i jego zdolność do oddziaływania magnetycznego na inne ciała - magnetyt.
Jemu również się przypisuje m.in.: zmierzenie wysokości piramid za pomocą cienia (na podstawie podobieństwa trójkątów), wykazanie, że średnica dzieli okrąg na połowy, odkrycie, że przy przecięciu się 2 prostych otrzymuje się równe kąty. Oprócz tego, że był autorem wielu twierdzeń z geometrii, prowadził również badania nad udowodnieniem swoich oraz wcześniej postawionych przez matematyków egipskich twierdzeń, dając podstawy nauce przez zapoczątkowując systematyczną rozbudowę pojęć i twierdzeń geometrycznych.
Nie był wyłącznie teoretykiem - potrafił wykorzystać praktycznie swoją wiedzę - według Diogenesa Laertiosa przewidując wysokie zbiory oliwek wziął w dzierżawę wszystkie okoliczne tłocznie oliwy - dało to mu możliwość dyktowania cen za korzystanie z nich w okresie wysokiego zapotrzebowania.