Odpowiedzi

2009-12-01T16:56:11+01:00
Charakterystyka ONZ
- powstanie 26 czerwca 1945.r. -- podpisanie w San Francisco Karty Narodów Zjednoczonych (statut organizacyjny) przez 51 państw (w tym Polskę),
- 24 października 1945 r. -- wejście w życie KNZ,
- cel powstania -- zapobieganie konfliktom globalnym,
- stałymi członkami organu ONZ Rady Bezpieczeństwa są: Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny (Chińska Republika Ludowa, Tajwan nie należy do ONZ), Wielka Brytania, Francja,
- siedziba główna: Nowy Jork
- członkowie w 2001 r. -- ok. 190 państw, zaś nie należą: Szwajcaria, Watykan, Tajwan, Tonga,
- struktura organizacyjna:
Organy główne: Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Rada Gospodarczo-Społeczna, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Sekretariat
Organy pomocnicze i organizacje wyspecjalizowane:
UNDP -- Program Rozwoju ONZ,
UNICEF -- Fundusz ONZ Pomocy Dzieciom (siedziba Nowy Jork),
WFP -- Światowy Program Żywnościowy,
UNEP -- Program ONZ Ochrony Środowiska,
FAO -- Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (siedziba Rzym),
WHO -- Światowa Organizacja Zdrowia (siedziba Genewa),
UNESCO -- Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (siedziba Paryż),
IMF -- Międzynarodowy Fundusz Walutowy (siedziba Waszyngton),
ILO -- Międzynarodowa Organizacja Pracy (siedziba Genewa)
1 1 1