Wiedząc, ze polskie polowy ryb morskich w 2006 roku wyniosły ok.135 tys. ton,oblicz w przybliżeniu,jaki ich procent stanowiły ryby bałtyckie?
Wiedząc,ze w Polsce mieszka38,1 mln ludzi,oblicz,ile kilogramów ryb morskich przypada rocznie na jednego mieszkańca?
Główne źródła zanieczyszczeń i skutki zanieczyszczeń?
Wymień po trzy czynniki naturalne i antropogeniczne(związane z działalnością człowieka),wpływające na erozje gleb w Polsce?
Opisz w kilku zdaniach zagospodarowania hałdy (przy kopalni węgla kamiennego)lub nieczynnego kamieniołomu?

1

Odpowiedzi

2009-12-01T15:15:48+01:00
1.

125 tys. ton---100%
103 tys. ton--x%

125 * x%=103*100%
125%=10300%/125
x=82, 4 %
odp.ryby bałtyckie wynoszą 82,4%

2.

38100000-ilośc ludzi
125000000-ilośc ryb

123000000/38100000=3,2kg

3.
rzeki doprowadzające duże ilości ścieków przemysłowych i komunalnych
nawozy sztuczne
chemiczne środki ochrony roślin
wycieki ropy naftowej z platform wiertniczych
skutki:
wymieranie fauny i flory
upadek turystyki
upadek rybołówstwa

4.

Czynniki naturalne:
deszcz, wiatr, rzeki, prądy morskie,
Czynniki antropogeniczne:
nawożenie pól sztucznymi nawozami, tworzenie śmietnisk w niedozwolonych miejscach, budowanie fabryk zanieczyszczających glebę poprzez wylewanie ścieków, wycinanie drzew

5.

Jednym ze sposobów zagospodarowania hałdy jest utworzenie na obszarze zdegenerowanym parku kultury i nauki np. w Chorzowie.
Kopalnię można też udostępnić do zwiedzania i założyć w niej regionalne muzeum, pobierać przy tym niskie opłaty. Hałdy mogą też służyć jako tory saneczkowe lub zjazdowe dla narciarzy.

mam nadzieję, że pomogłam...pozdrawiam ;]1 4 1