Odpowiedzi

2009-12-01T15:07:26+01:00
Jeśli podstawą jest kwadrat i jego bok wynosi 4cm to przekatna bedzie miała 4√2,
wynika to z wzoru a²+a²=a√2
połowa przekątnej natomiast 2√2

Wszystkich krawędzi bocznych mamy 4 więc
24cm : 4 = 6cm (długość 1 krawędzi bocznej)

Teraz w wzoru pitagorasa obliczamy h
h²+(2√2)²=6²
h²+8=36
h²=28
h=2√7
Wysokość ostrosłupa wynosi 2√7cm
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T15:40:47+01:00
Wszystkich krawędzi bocznych jest 4
b=24/4=6cm
krawędż podstawy a=4cm
Liczymy połowę przekątnej kwadratu w podstawie
d=a√2= 4√2cm
1/2d=2√2cm
Liczymy z pitagorasa
b²=h²+(1/2d)²
(6cm)²= h²+(2√2cm)²
36cm²= h²+8cm²
28cm²=h²
h=2√7cm²
odp wysokość wynosi 2√7cm²