Proszę o jak najszybsze napisanie odezwy ... Dziękuję1 . na podstawie tekstu źródłowego wyjaśnij , dlaczego sytuacja społeczno - polityczna Niemiec po pierwszej wojnie światowej sprzyjała wzrostowi popularności Hitlera . Napisze odezwę do społeczeństwa niemieckiego , w której wezwiesz do niepopierania nazistów .

Tekst

W latach 1918-1923 naród niemiecki doznał całej serii skomulowanych szyków tego rodzaju : klęska po ciężkich stratach w okresie wojny , Wersal , reparacja , upadek monarchii , rewolucja , niemal wojna domowa i inflacja . na początku lat trzydziestych miliony niemieckich mężczyzn i kobiet czuły sie jak rozbitkowie po trzęsieniu ziemi . W tego rodzaju warunkach istoty ludzkie tracą swoją odporność i są podatne na wydumane obawy i fantastyczne nadzieje . Hitler oferował milion Niemców połączenie dwóch haseł , które najbardziej chcieli usłyszeć : całkowite odrzucenie wszystkiego , co zdarzyło się w Niemczech od czasu wojny , oraz równie bezwarunkową obietnicę przywrócenia narodowi jego utraconego poczucia własnej wielkości i potęgi . Potępiał zarówno "listopadowych kryminalistów" , którzy wybili niemieckiej armii nóż w plecy i przyjęli mające charakter zemsty żądania aliantów , jak i marksistów głoszących wojnę klasową , liberalne pluralistyczne społeczeństwo symbolizowane przez bezbożny Berlin i wreszcie Żydów , których przedstawiał jako żyjących z korupcji i bogacących się na słabość Niemiec .
Zamiast tego demokratycznego " Schweinerei" ( świństwa ) Hitler głosił swą wiare w odrodzenie moralnej i politycznej siły Niemiec ; w przywrócenie pruskich wartości - porządku , autorytetu , poświęcenia , służby , dyscypliny , hierarchii , dzięki którym Niemcy osiągnęły wielkość ; w odrodzeniu poczucia wspólnoty oraz powołania silnego autorytalnego rządu , zdecydowanego i konsekwentnego w sprawach wewnętrznych i wymuszającego szacunku dla silnych , wielkomocarstwowych Niemiec za granicą .

1

Odpowiedzi

2009-12-01T20:29:40+01:00
Sytuacja społeczno-polityczna Niemiec po 1 wojnie światowej sprzyjała popularności Adolfa Hitlera, gdyż głosił konieczność odrzucenia upokarzających warunków traktatu wersalskiego, pomszczenie klęski wojennej i odbudowę Niemiec. W dawnych granicach Hitler oferował milionom Niemców połączenie dwóch haseł, które najbardziej chcieli usłyszeć : całkowite odrzucanie wszystkiego, co zdarzyło się w Niemczech od czasu wojny oraz równie bezwarunkową obietnicę przywrócenia narodowi jego utraconego poczucia własnej wielkości i potęgi. Hitler głosił swą wiarę w odrodzenie moralnej i politycznej siły Niemiec.
1 1 1