Odpowiedzi

2009-12-01T15:22:12+01:00
W kontakcie komórki żywej z promieniowaniem jonizującym możemy mieć do czynienia
z czterema różnymi efektami:
1. Zniszczenie komórki jest tak duże, że nie będzie ona w stanie pełnić swoich dotychczasowych funkcji i umrze.
2. Komórka – choć żywa – traci swą zdolność do reprodukcji.
3. Kod DNA zostanie uszkodzony w ten sposób, że powstanie
2009-12-01T15:24:15+01:00
Wpływ promieniowania na organizm
choroby nowotworowe skóry
białaczka
choroby układu pokarmowego
choroby kości
zaćma