Odpowiedzi

2009-12-01T15:34:23+01:00
1. A rka Noego
2. Boskie triad D y
3. W cielenie
4. E ucharystia
5. Boże N arodzenie
6. Sza T an

1. Obraz kościoła, za pośrednicstwem którego Jezus przynosi ludziom wyzwolenie od grzechu, zbawienie. Jest ono udzielane w sakramencie chrztu.

2. Grupy 3 głównych bogów, spotykane w wielu religiach.
Np. Izyda, Ozyrys, Horus.

3. Przyjęcie przez Syna Bożego ludzkiej natury.

4. Pamiątka Paschy Jezusa. Dzieło to oubecnia się w czynności liturgicznej. Inaczej Msza św.

5. Święto obchodzone 25 grudnia.

6. Upadły anioł.
12 2 12
2009-12-01T15:34:48+01:00
1 ror|A|ty
2 gwiaz|D|a
3 fioleto|W|y
4 wi|E|niec
5 choi|N|ka
6 chrys|T|us


1 Msze św. ku czci Matki Bożej.
2 ... Betlejemska.
3 Kolor ornatu, który ksiądz zakłada podczas adwentu.
4 ... adwentowy, ze świecami.
5 Drzewko strojone na święta Bożego Narodzenia.
6 Jezus ... nasz zbawiciel.
20 4 20
  • Użytkownik Zadane
2009-12-01T15:42:50+01:00
1.Amen
2.kolęDa
3.Wigilia
4.stajEnka
5.pasyjnNe
6.posT

1.Kończy modlitwe
2.Pieśń bożonarodzeniowa (nawiązująca do Bożego Narodzenia),
3.Wieczór 24 grudnia
4.Po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki,prowadzącej Trzech Króli do.
5.Polskie pieśni(nazwa) , jedną z najstarszych jest kompozycja naszego zakonnika Błogosławionego Władysława z Gielniowa pt. Żołtarz Jezusów"
6. Dobrowolne powstrzymanie się od jedzenia, spożywania (np. mięsa)
HASŁO:W tym okresie kapłan zakłada do Mszy świętej ornat w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty,składają się cztery niedziel.
ODPOWIEDZ:ADWENT.
9 4 9