Odpowiedzi

2009-12-01T15:47:43+01:00
1 Promieniowanie cieplne
pierwszej fazie wybuchu jądrowego utworzeniu kuli ognistej towarzyszy emisja promieniowania cieplnego. Z powodu bardzo wysokiej temperatury składa się ono z promieni ultrafioletowych (fale krótkie), jak również ze światła widzialnego i promieni podczerwonych (fale długie). Dzięki pewnym zjawiskom związanym z adsorpcją promieniowania cieplnego przez powietrze obserwuje się dwa szczyty temperatury na powierzchni kuli; pierwszy trwający bardzo krótko oraz drugi utrzymujący się znacznie dłuższy okres czasu, przy czym czas trwania szczytów wzrasta z wydajnością energetyczną wybuchu.
2 Fala uderzeniowa
Fala uderzeniowa, podobnie jak promieniowanie cieplne również jest przyczyną wielu zniszczeń, towarzyszących wybuchowi powietrznemu. Odbita fala uderzeniowa, podobnie jak fala pierwotna może powodować zniszczenia, gdyż wiatry związane z przejściem czoła fali uderzeniowej nawet w odległości przekraczającej 10 kilometrów od wybuchu 1-megatonowej bomby mogą wiać z prędkością przekraczającą 110 km/h. Jest zrozumiałe, że tak silne wiatry mogą powodować szkody związane z niszczeniem budynków, mostów, instalacji a także siać spustoszenia środowiskowe łamiąc drzewa czy zabijając ludzi i zwierzęta
3 Kratery
Kolejne skutki ekologiczne wybuchów naziemnych a także wybuchów podziemnych mających miejsce na małej głębokości wiążą się z powstawaniem kraterów. W przypadku wybuchów naziemnych skutki te wynikają z faktu stykania się ognistej kuli z powierzchnią ziemi. W związku z wysoką temperaturą, jaka panuje w ognistej kuli, podczas zetknięcia się jej z podłożem następuje stopienie a następnie wyparowanie znacznych ilości skał, gleby i innych substancji znajdujących się w danym obszarze, które następnie zostają wciągnięte w kierunku kuli, tworząc wspomniany już komin wybuchu.
4 Skażenia promieniotwórcze
Istnieją dwie zasadnicze drogi prowadzące do skażenia powierzchni ziemi substancjami promieniotwórczymi powstałymi w wyniku wybuchu bomby jądrowej. Jedna, na skutek wzbudzonej aktywności wywołanej wychwytem neutronów przez różne pierwiastki znajdujące się w ziemi lub morzu, zwłaszcza przez sód i mangan i druga, na skutek opadu, tzn. osiadania cząstek promieniotwórczych z utworzonej po wybuchu chmury
5 Promieniowanie jądrowe
Cechą wybuchu jądrowego jest to, że oprócz widzialnego promieniowania cieplnego powstaje niewidzialne promieniowanie jonizujące, złożone głównie z promieni gamma, neutronów i fragmentów rozszczepienia.
6
16 3 16