Odpowiedzi

2009-12-01T15:44:03+01:00
Rewolucja Francuska trwała ona od 1987 do 1799. Doszło w niej do głębokich zmian polityczno-społecznych i Obalenia monarchii. Za jej początek uważa się zdobycie przez lód Paryża twierdzy Bastylia 14 lipca 1789 roku.
Koniec rewolucji uznaje się za kres rządów 9 listopada 1799roku.
2 3 2