1.odszukaj we fragmęcie utworu wymienione Środki stylistyczne .Zapisz po jednym przykładzie każdego z nich .
Porównanie
Zdrobnienie
przenośnia

2.Przedstaw jak wyglądało ziemskie życie dzieci

ANIOŁEK
(do jednej z wieśniaczek)
Do mamy lecim, do mamy.
Cóż to, mamo, nie znasz Józia?
Ja to Józio, ja ten samy,
A to siostra moja Rózia.
My teraz w raju latamy,
Tam nam lepiej niż u mamy.
Patrz, jakie główki w promieniu,
Ubiór z jutrzenki światełka,
A na oboim ramieniu
Jak u motylków skrzydełka.
W raju wszystkiego dostatek,
Co dzień to inna zabawka:
Gdzie stąpim, wypływa trawka,
Gdzie dotkniem, rozkwita kwiatek.
Lecz choć wszystkiego dostatek,
Dręczy nas nuda i trwoga.
Ach, mamo, dla twoich dziatek
Zamknięta do nieba droga!
Nic nam, nic nam nie potrzeba.
Zbytkiem słodyczy na ziemi
Jesteśmy nieszczęśliwemi.
Ach, ja w mojem życiu całem
Nic gorzkiego nie doznałem.
Pieszczoty, łakotki, swawole,
A co zrobię, wszystko caca.
Śpiewać, skakać, wybiec w pole,
Urwać kwiatków dla Rozalki,
Oto była moja praca,
A jej praca stroić lalki.
Przylatujemy na Dziady
Nie dla modłów i biesiady,
Niepotrzebna msza ofiarna;
Nie o pączki, mleczka, chrusty,-
Prosim gorczycy dwa ziarna;
A ta usługa tak marna
Stanie za wszystkie odpusty.
Bo słuchajcie i zważcie u siebie,
Że według Bożego rozkazu:
Kto nie doznał goryczy ni razu,
Ten nie dozna słodyczy w niebie.

2

Odpowiedzi

2009-12-01T15:45:15+01:00
Porównanie - Tam nam lepiej niż u mamy.
Patrz, jakie główki w promieniu

ZDROBNIENIE - łakotki,

przenośnie - Gdzie stąpim, wypływa trawka,
Gdzie dotkniem, rozkwita kwiatek.

2. Józio i Rózia żyły w szczęściu. Dostowały, co chciały. Mogły robić, co im się podoba.

3 2 3
2009-12-01T15:47:59+01:00
Porównania:Jak u motylków skrzydełka,
Zdrobnienia:Józia,Rózia,skrzydełka,trawka,główki
Przenośnia:Tam nam lepiej niż u mamy,
1 5 1