Przetłumaczyć na polski:) :
We get up early on weekday mornings. We have a quick breakfast and then we leave the house together. My dad usually gives me a lift to school but sometimes I have to take the bus. I spend six hours at school and I come back home at about 2.30 p.m. After lunch I take a short rest and then I do some cleaning. I tidy my room and wash up the dirty dishes in the kitchen. Later, I do my homework and around 5 o'clock my parents are back home. We eat dinner together. In the evening I watch TV or meet a friend for a chat. At about 10 p.m. I take a shower and get ready for bed. I often read a book in bed or listen to music.

3

Odpowiedzi

2009-12-01T15:41:56+01:00
Wstajemy wcześnie rano w dni powszednie. Posiadamy szybkie śniadanie, a następnie wychodzimy z domu razem. Mój tata zwykle daje mi wyciąg do szkoły, ale czasami muszę jechać autobusem. I spędzić sześć godzin w szkole i wracam do domu o 2.30 pm Po obiedzie biorę krótki odpoczynek i potem zrobić kilka czyszczenia. I tidy my room i umyć brudnych naczyń w ...
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T15:50:50+01:00
Wstajemy wcześnie rano w dni powszednie (od poniedziałku do piątku). Jemy szybkie śniadanie i wychodzimy z domu razem. Mój tata zazwyczaj podwozi mnie do szkoły ale czasem jeżdżę autobusem. Spędzam w szkole sześć godzin i kończę ją o 14.30. Po szkole mam krótki odpoczynek a potem coś myję. Sprzątam pokój i zmywam brudne naczynia w kuchni. Później robię zadanie domowe a około 17 moi rodzice wracają do domu. Jemy wspólnie obiad. Wieczorem oglądamy telewizję albo spotykam przyjaciela. Około 22 biorę prysznic i jestem gotowa aby iść spać. Często czytam albo słucham muzyki w łóżku. :)
2009-12-01T16:05:42+01:00
Wstajemy wcześnie rano w dni powszechne. Mamy szybkie śniadanie i potem pozostawiamy dom razem. Tata zazwyczaj podwiezie mnie do szkoły, ale czasami muszę jechac autobusem. W szkole jestem szesc godzin, do domu wracam o 2.30 popołudniu. Później lanch, biorę krótki odpoczynek i robię niektóre czyszczenie. Sprzątam swój pokój i myję naczynia w kuchni. Następnie odrabiam zadanie domowe i o 5 godzinie moi rodzice wracają do domu. Wspólnie jemy obiad. Wieczorem oglądam telewizje lub rozmawiam z moim przyjacielem(znajomym) na chat - cie. Do 10 wieczora. Biore prysznic i kładę się do łóżka. Często czytam książkę w łóżku lub słucham muzyki.