Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T15:52:22+01:00
Hello. I was in London. I saw the Cathedral of St. Paul, they are wonderful. I was also on Tower Bridge. Do you know Bridge Tower Bridge crosses the River Thames became a symbol of London. Also visited Buckingham Palace. It is official residence of British monarchs and the world's largest royal palace still holding the its original function. I was able to watch Hyde Park. Hyde Park is located in the area of 2.5 km2 is one of several royal parks in London. Serpentine Lake Park is divided into two parts. Hyde Park was founded in 1536 by Henry VIII, who acquired land from the local monks of Westminster Abbey. The bulk of architecture in the park has been designed in 20 years Nineteenth century by Decimus Burton. In Hyde Park is a place where everyone can express their views, regardless of their significance, such as speaking there Karl Marx and Vladimir Lenin.


po polsku:
Witam. Byłem w Londyn. Widziałem tam katedrę świętego Pawła jest one cudowna. Byłem także na Moście Tower. Czy wiecie Most Tower Bridge przecinający Tamizę stał się symbolem Londynu. Zwiedzałem także Pałac Buckingham. Jest on oficjalną siedzibą monarchów brytyjskich oraz największym na świecie pałacem królewskim wciąż pełniącym swą pierwotną funkcję. Miałem możliwość obejrzenia Hyde Parku. Hyde Park położony na obszarze 2,5 km2 jest jednym z kilku parków królewskich w Londynie. Jezioro Serpentine dzieli park na dwie części. Hyde Park założony został w 1536 roku przez Henryka VIII, który pozyskał tutejsze grunty od mnichów z Opactwa Westminsterskiego. Większa część obiektów architektonicznych w parku zaprojektowana została w latach 20. XIX wieku przez Decimusa Burtona. W Hyde Park znajduje się miejsce w którym każdy może wyrazić swe poglądy, niezależnie od ich znaczenia, przemawiali tam m.in. Karol Marks i Włodzimierz Lenin.