1Ustal, w której części Polski -północnej czy południowej-dzień trwa dłużej. Uzasadnij odpowiedź.

2Określ warunki, w których utworzyły się następujące surowce mineralne.
a)wapienie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (jura)
b)złoża soli kamiennej na Kujawach (perm)

3. Opisz przykład wpływu każdego z wymienionych czynników na klimat Polski:
a)prądy morskie
b) odległość od oceanu

4.Wyjaśnij na czym polega zjawisko inwersji temperatury powietrza.

5.skutki zanieczyszczenia wód.

6.Dlaczego największy obszar w Polsce zajmują gleby brunatne i płowe?


POTRZEBUJĘ NA CZWARTEK! Z GÓRY DZIĘKUJĘ ;************;]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T17:21:07+01:00
1Ustal, w której części Polski -północnej czy południowej-dzień trwa dłużej. Uzasadnij odpowiedź.

Latem dzień trwa dłużej w północnej części Polski. Jest to związane z różnicą padania kąta promieni słonecznych w ciągu roku. Gdy na półkuli płn. jest lato słońce góruje na zwrotniku Raka, dlatego też im dalej na północ leży punkt w lato dzień jest tam dłuższy.

2Określ warunki, w których utworzyły się następujące surowce mineralne.
a)wapienie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (jura)
b)złoża soli kamiennej na Kujawach (perm)

a) wapienie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej(jura)- powstały w wyniku osadzania się na dnie morskim wapiennych szkieletów organizmów morskich oraz ciągłym obumieraniu i narastaniu nowych warstw koralowców w ciepłym i płytkim morzu, które występowało na tym terenie podczas jury.
cb) złoża soli kamiennej na Kujawach(perm)-powstały w wyniku wytracenia się soli z wody morskiej. Sprzyjał temu ciepły i suchy klimat odpowiadający dzisiejszemu klimatowi zwrotnikowemu kontynentalnemu.

3. Opisz przykład wpływu każdego z wymienionych czynników na klimat Polski:
a)prądy morskie
b) odległość od oceanu

a) prądy morskie- ciepłe prądy ocieplają klimat Polski, zaś chłodne ochładzają. Dlatego Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego.
b) odległość od oceanu- na klimat Polski wpływa Atlantyk oraz Bałtyk. Im bliżej zbiornika wodnego, tym mniejsze amplitudy temperatur, a większe roczne sumy opadów atmosferycznych.

4.Wyjaśnij na czym polega zjawisko inwersji temperatury powietrza.

Inwersja temperatury czyli wzrost temperatury powietrza ze wzrostem wysokości. Sytuacja odwrotna do zachodzącej normalnie w troposferze, gdzie przeważa spadek temperatury ze wzrostem wysokości, średnio o 0,5°C na 100 m. Przyczyną inwersji temperatury jest na ogół wypromieniowanie ciepła z powierzchni Ziemi w czasie bezwietrznych i pogodnych nocy.

5.skutki zanieczyszczenia wód.

- wymieranie fauny i flory
- upadek turystyki - turyści nie będą przebywać na plażach przy zanieczyszczonych wodach
- upadek rybołówstwa

6.Dlaczego największy obszar w Polsce zajmują gleby brunatne i płowe?

Dlatego, ponieważ skałą macierzystą tej gleby jest glina morenowa, która związana jest z umiarkowaną strefą klimatyczną i występującymi na niej lasami iglastymi, mieszanymi i liściastymi.