Odpowiedzi

2009-12-02T18:02:02+01:00
Recycling, Sortierung der Abfälle und Umweltschutz ist sehr wichtig für die Erde. Um die Umwelt zu schützen, Müll zu trennen, speichern Wasser und Licht. Einmal im Jahr, zusammen mit der Schule gehe ich in den Papierkorb in den Wäldern zu sammeln. Verwenden Sie keine Plastiktüten zum Einkaufen, da eine sehr lange im Boden aufzubauen. Stattdessen benutze ich Taschen von Material, das wiederverwendbar ist.
Recycling ist sehr nützlich, denn für beispielsweise kann durch Verwendung von Altpapier (Bücher, alte Zeitungen oder Zeitschriften) mit ihr geschehen Toilettenpapier werden.
Eine gute Lösung für die Umwelt sind Behälter für gebrauchte Batterien. Wenn Sie keine der Batterien, strahlt es eine giftige Flüssigkeit. Löschen Sie den Akku in einen speziellen Behälter zu verhindern, die Auswirkungen von Giften in der Batterie. Diese Batterien werden dann in einer Weise, die sicher für die Umwelt zerstört wird.


Recykling, segregowanie śmieci oraz ochrona środowiska jest bardzo ważna dla Ziemi. Aby chronić środowisko segreguję śmieci, oszczędzam wodę oraz światło. Raz do roku razem ze szkołą idę zbierać śmieci do lasu. Nie używam toreb foliowych na zakupy, ponieważ bardzo długo odkładają się w ziemi. Zamiast tego używam toreb z materiału, które są wielokrotnego użytku.
Recykling jest bardzo przydatny, ponieważ wykorzystując na przykład zużyty papier (zeszyty, stare gazety czy czasopisma) można z niego zrobić papier toaletowy.
Dobrym rozwiązaniem dla środowiska są pojemniki na zużyte baterie. Po wyczerpaniu się baterii wydziela ona trujący płyn. Wrzucając baterię do specjalnego pojemnika zapobiegamy skutkom trucizny w baterii. Baterie te potem są niszczone w sposób, który jest bezpieczny dla otoczenia.
3 4 3