Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T16:37:31+01:00
R₁ = 20Ω
R₂ = 30Ω
R₃ = 50Ω
U = 25V
Rz - oporność zastępcza = R₁ + R₂ + R₃ = 20 + 30 + 50 = 100Ω
I - prąd w obwodzie = U/Rz = 25/100 = 0,25A
ΔU₁ - spadek napięcia na R₁ = R₁I = 20 razy 0,25 = 5V
ΔU₂ - spadek napięcia na R₂ = R₂I = 30 razy 0,25 = 7,5V
ΔU₃ - spadek napięcia na R₃ = R₃I = 50 razy 0,25 = 12,5V
2009-12-01T17:40:25+01:00
J=U/(R1+R2+R3)
U1=J*R1
U2=J*R2
U3=J*R3