PROSZĘ POMÓŻCIE MI Z MATMY W TYCH ZADANIACH.Zadanie1.Obwód prostokąta o wymiarach 12cm x 18cm jest 1,5razy dłuższy niż obwód kwadratu . Jaką długość ma bok tego kwadratu?Zadanie2.a)Boki równoległoboku mają długości 6cm i 9cm .Obwód tego równoległoboku jest dwa razy krótszy od obwodu pewnego rombu .Oblicz długość boków tego rombu.b)Bok kwadratu ma długość12cm.Obwód kwadratu jest o 8cm krótszy od obwodu prostokąta .Jeden z boków prostokąta ma 7cm .Jakaą długość ma drugi jego bok?TE ZADANIA SĄ Z KLASY 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZE ZBIORU ZADAŃ MATEMATYKA Z PLUSEM I ZADANIE 22,26 27STR32i33WIELKIE DZIĘKI,

3

Odpowiedzi

2009-12-01T16:26:40+01:00
1.obwprostok=2a + 2b
obw,=12 +12+18+ 18=60 cm
obw kwadratu=60 : 1,5 =40 cm
1 bok kwadratu=40;4 = 10 cm
odp; bok kwadratu wynosi 10 cm ,
2.obw rownol.=6+6+9+9=30 cm
obw rombu=30 * 2 = 60 cm
bok=60:4=15
odp ; bok rombu wynosi 15 cm .
b)obw kwadratu=12*4=48 cm
obw prostokatu=48+8=56 cm
bok prostok.=56- (2*7)=56-14=42 cm :2=21cm
odp;bok drugi wynosi 21 cm .
1 5 1
2009-12-01T16:39:37+01:00
Zad1.

Wzór na obwód prostokąta: 2a+2b

obliczamy ob prostokąta:

2*12+2*18=60 [cm]

obliczamy ob kwadratu, jeżeli prostokąta jest 1,5raza większy to musimy podzielic go przez 1,5

60/1,5= 40 [cm]

obliczamy jaką dł ma 1 bok:

40/4=10 [cm]
Odp. Jeden bok ma dł 10cm.

Zad2.

Obwód równoległoboku: 2a+2b

Obl. ob równoległoboku:

2*6+2*9=30 [cm]

obl. ob rombu:

30*2 = 60 [cm]

obl. dł. jednego boku:

60/4= 15 [cm]

Odp. Długość jednego boku rombu wynosi 15cm.

Zad3.

obl. ob kawdratu: [4a]

4*12=48 [cm]

ob prostokątu:

48+8=56 [cm]

obl. bok prostokąta:

56-(2*7)=56-14=42 [cm] (tj. długość dwóch pozostałych boków)

teraz dł. 1 boku czyli:

42/2=21 [cm]

Odp. Długość drugiego boku wynosi 21cm.

;)


1 5 1
2009-12-01T16:40:51+01:00
18+18+12+12=60 obwód prostokata

60*1.5=90 obwód kwadratu
90/4=22.5 bok a
1 1 1