Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T15:53:14+01:00
  • Użytkownik Zadane
2009-12-01T15:54:43+01:00
GLONY


Glony są to proste rośliny beztkankowe, niezróżnicowane na korzenie, łodygi i liście. Mają jądro komórkowe, są samożywne, posiadają chloroplasty. Większość z nich ma chlorofil a. Nie stanowią jednolitej, samodzielnej grupy taksonomicznej. Ewolucyjnie przedstawia się je jako bliżej niespokrewnione linie rozwojowe. Glonów jest ponad 30 tysięcy gatunków, z tego w słodkich wodach żyje około 14 tysięcy. Są zarówno organizmami mikroskopijnymi (kilka mikrometrów) jak i olbrzymimi, dochodzącymi do 100 m (glony morskie). Glony mogą być jednokomórkowe lub wielokomórkowe. Żyją wszędzie tam, gdzie jest woda, nawet w śladowych ilościach. Można je znaleźć nawet w piasku, na śniegu. Okresy niekorzystnych warunków przeżywają dzięki przetrwalnikom, cystom. W sprzyjających warunkach niektóre glony wchodzące w skład planktonu mogą tworzyć zakwity (jest to zjawisko występowania dużego zagęszczenia komórek glonów, często sygnalizowane zmianą barwy wody). Są pionierami w zasiedlaniu nowych terenów. Glony są też wspaniałymi wskaźnikami cech środowiska wodnego, głównie trofii i zanieczyszczenia. Wykorzystuje się je do oceny aktualnego stanu środowiska. Nauka o glonach nazywa się fykologią. Nazwę wzięto, powracając do pierwotnej nazwy, podawanej przez greckiego filozofa Teofrasta określającej glony jako phycos.
Dawna nazwa nauki o glonach to algologia. Nazwa Algae, używana już przez Karola Linneusza (żył w XVIII wieku) została zastosowana i ściślej zdefiniowana przez Karola Adolfa Agardha (żył na przełomie XVIII i XIX wieku), którego uważa się za ojca algologii. Polska nazwa „glony” została wprowadzona przez J. Rostafińskiego (żył na przełomie XIX i XX wieku) i jest określeniem pochodzącym z gwary góralskiej, które zastąpiło dawną nazwę „wodorosty”, odnoszącą się do wszystkich roślin wodnych.
1 5 1
2009-12-01T16:48:34+01:00
Wogole nie wiem w jakim to sensie to maialo by coto opowiedanie ale masz
!!!!Różny stopień organizacji komórkowej glonów. Znaczenie glonów.
Glony przyjmują różnorodne formy. Niemal wszystkie postacie spotykamy u bardzo licznej gromady glonów - u zielenic.

Najprostsze są jednokomórkowce. Mogą posiadać zdolność ruchu dzięki wici (zawłotnia, euglena), lub bez zdolności ruchu, tzw. formy koloidalne (chlorella). Bardzo rzadko komórki glonów są w postaci pełzaka, a wyjątkowo pełzaka z wicią.

Glony o bardziej złożonej budowie to glony kolonijne, które mogą mieć postać kulistych skupień komórek posiadających zdolność ruchu (np.: gromadnica, skrętnica, skupielec, toczek), lub płaskich skupień komórek nieruchomych (np.: gwiazdoszek). pozdo